Obec Roztoky
Obec Roztoky

Sbor dobrovolných hasičů

SDHSbor dobrovolných hasičů Roztoky byl založen v roce 1903. V novodobé historii prvním vrcholem aktivní činnosti bylo mistrovské zvládnutí povodní v roce 2002. V následujícím roce byla požární jednotka obce zařazena do pohotovostního režimu a dosáhla svojí vycvičeností a vybaveností poloprofesionální úrovně. 

SDHSDH Roztoky vyjíždí do 5 minut od vyhlášení poplachu pomocí SMS zpráv na zásahy v obci i mimo její katastr s dojezdem do 10 minut. Jezdí i na likvidaci mimořádných událostí různých druhů. Vzhledem k zeměpisné poloze a vzdálenosti Rakovníka i Berouna, likviduje 90 % událostí jednotka sama, zbývajích 10 % je ve spolupráci s ostatními jednotkami PO, ZZS nebo Policií ČR.

 

Historie:

SDHSbor dobrovolných hasičů byl v Roztokách u Křivoklátu založen po delších jednáních až 1. března 1903. V obci, resp. v hutích u Berounky, už několik let totiž fungoval dobrovolný hasičský sbor a vznik druhého byl několik let považován za zbytečný. Na ustavující schůzi zvolilo 20 činných a 13 přispívajících členů vedení sboru. Funkci prvního starosty získal Jan Švarc, velitele Václav Zíka a jeho náměstka František Čermák. Následně sbor zakoupil starší stříkačku a vybavil se dostatečným množstvím prostředků pro úspěšné zdolávání ohně.

Po první světové válce došlo k obrození sboru a náboru nových činných členů. Koncem 20. let činnost sboru upadá. V roce 1943 zakoupila obec novou motorovou stříkačku s výsuvným žebříkem a 240 m hadic. V té době sbor čítá pouze 19 členů. Koncem 50. a v 60. letech minulého století slavil sbor úspěchy v požárním sportu a patřil k nejvýznamnějším spolkům v obci v pořádání kulturních a společenských akcí.

V polovině 70. let byla v části obce Chaloupky přebudována polovina staré cestářské stodoly na hasičskou zbrojnici se zasedací místností. V té době čítal sbor 80 členů a měl zapůjčen cisternový vůz Praga RN. Pod vedením velitele J. Mikovce přesto vykazoval činnost spíše jen spolkovou a preventivní. Za účelem zvýšení požární ochrany bylo pod roztockým sborem založeno v roce 1977 požární družstvo v osadě Karlov (část obce Roztoky). V osmdesátých letech se roztočtí hasiči pod hlavičkou ČSPO podíleli na likvidaci několika větších požárů a pravidelně přispívali ke kulturnímu vyžití místních občanů.

Se změnou státního zřízení došlo i ke změnám ve fungování a vedení SDH. Činnost sboru jako takového dosahovala mizivé úrovně, na určité úrovni fungovala jen požární jednotka. V roce 1997 zakoupila obec starší cisternovou stříkačku na podvozku Tatra 148. K obrodě došlo až koncem 90. let s nástupem nového starosty obce a sboru Ing. V. Melče. Výměna vedení a především nástup mladé generace členů a členek vrátil sbor mezi nejaktivnější v okolí především na poli kulturním a společenském.

Významné zásahy v historii:

1911 – požár skladu bavlny fy Stein v Roztokách, 1949 – požár statku na Karlově, požár hotelu Musil v Křivoklátě,  1988 – požár domu č. p. 74 v Křivoklátě, 1989 – požár RD č. p. 28 a dvou tříd ZŠ v Křivoklátě. 2002 – povodně na řece Berounce

Současnost sboru:

Poslední dvě desetiletí lze považovat i za současnost sboru. S drobnými obměnami v členské základně se podílí zásadní měrou na kulturním a společenském životě v obci a její reprezentaci v okolí. Kromě aktivní účasti na regionálním Masopustu společně s kolegy z Křivoklátského sboru, tradičního dubnového Pálení čarodějnic, pořádá pravidelně o Posvícení nedělní Drakiádu organizovanou členkami sboru. Několik let společně s dalšími dvěma spolky z okolí a nyní s obcí Roztoky se organizačně podílí na předvánoční Plovoucí naději u řeky Berounky. Pro občany naší i okolních obcí v suchém období zajišťuje dovoz vody a celoročně sběr elektroodpadu.

K 1. lednu 2017 čítá celkem 40 členů, z toho je 5 členek a věkový průměr dosahuje něco přes 44 let. Také díky mnohaletému trápení s absencí odpovídající hasičské zbrojnice, resp. prostor pro spolkovou činnost, nemá sbor tvz. Mladé hasiče, kteří by současný aktivní kádr, vytížený především činností v požární jednotce, v budoucnu nahradili. Podobně je tomu i v případě požárního sportu, který s koncem 60. let sbor zřejmě definitivně opustil. Jen několik členů se účastní každoročních okrskových „srandamačů“ v netradičním útoku v Křivoklátě a Velké Bukové.

Požární jednotka:

SDHPod téměř 20letým vedením současného velitele L. Egerta a přízní obecního zastupitelstva se vypracovala na jednu z nejaktivnějších v rámci okresu Rakovník. Po velmi dobře zvládnutých povodních v létě 2002 je od roku 2003 zařazena do pohotovostního režimu JPO 2/1 a aktuálně čítá 17 členů. V posledních letech zasahuje v průměru 50x za rok. V roce 2013 byla vyslána k celkem 70 především technickým zásahům, záchraně z vody, požárům a dopravním nehodám.

Po technické stránce je od letošního září vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou na podvozku Tatra 815-7 pořízenou z Evropského fondu IROP, která nahradila starou Tatru 148 CAS32 z roku 1974. V červenci letošního roku se podařilo nahradit i dopravní automobil Avia pocházející také ještě z předrevoluční doby. Její místo nahradila tzv. malá cisterna na podvozku MAN 12.222, kterou na Obec Roztoky bezplatně převedl HZS Středočeského kraje. Rok výroby je sice 1996, ale její technický stav je dobrý a pro potřeby požární jednotky více než dostačující. Kromě dvou vozidel je jednotka vybavena dvěma raftovými čluny a osobními ochrannými prostředky pro práci na a ve vodě, se kterými úspěšně zasahuje na řece protékající obcí.

Právě příkré stráně koryta řeky, ale i další kopce křivoklátských lesů s velkým pohybem turistů zvláště v letních měsících, přinutily obec k vybavení členů pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Jednotka je samozřejmě připravena pro zásahy u požárů různých druhů, dále u dopravních nehod a úniků nebezpečných látek. Dojezdový čas profesionálních hasičů do údolí řeky z Rakovníka nebo Berouna přispěl k vybavení jednotky pro tzv. Technické zásahy, k nimž patří především motorové pily na často spadlé stromy přes silnice a železniční trať a také prostředky pro spolupráci s ostatními složkami IZS.

Největší slabinou požární jednotky obce byla mnohaletá absence odpovídajícího zázemí. Více než sto let stará zbrojnice přebudovaná v 70. letech do cestářské boudy bez základního sociálního vybavení byla po mnohaletém odkládání v roce 2010 zbourána a jednotka provizorně sídlila v rámci obce v několika soukromých objektech. Původní představa o rychlé výstavbě nové budovy, sloužící i pro ZZS, vzala za své po 4násobném odmítnutí žádosti o dotaci z programu Středočeského kraje F.R.O.M. Obec novou, a v letošním roce zkolaudovanou, budovu hasičské zbrojnice postavila z vlastních prostředků a měla by kromě hasičů sloužit i ZZS Středočeského kraje.

Požární jednotka obce Roztoky je v současnosti v rámci okolních obcí považována za jednu z nejakceschopnějších pro všechny, kteří pomoc jejích členů v krizových situacích potřebují.

 

Jsme členy

  • Kanalizace a voda Křivoklátsko
  • Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
  • SMSČR
  • SMO
  • Svazek obcí Křivoklátska

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace v obraze
Google play
App Store

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
oblačno 27 °C 12 °C
středa 19. 6. slabý déšť 22/12 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 25/10 °C
pátek 21. 6. polojasno 24/15 °C