Navigace

Obsah

Dokumenty ke stažení

ODPADY - Prohlášení plátce poplatku Prohlášení plátce poplatku

Požadavek na obsah ÚP - Požadavek na obsah ÚP

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu Obce Roztoky Finanční vyúčtování dotace.doc (59.5 kB)

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Roztoky pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí dotace fyzické osoby.doc (40.5 kB)

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Roztoky pro právnické osoby, spolky a neziskové organizace Žádost o poskytnutí dotace právnické osoby.doc (38.5 kB)

Oznamovací povinnost plynoucí ze zákona o místních poplatcích, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Obce Roztoky

č. 1/2016  Formulář - zábor veř. prostranství - oznámení-2.doc (1.04 MB)

Formulář - Oznámení veřejné hudební produkce.doc - Formulář - Oznámení veřejné hudební produkce

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  Formulář - Žádost o káceni dřevin.doc (42 kB)

Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les zde ke stažení

Přihláška na "VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ  OBCE  ROZTOKY" prihlaska na vitani obcanku.doc (35.5 kB)

Formulář k zasílání SMS zpráv z obce -  Formulář k zasílání SMS zpráv

Žádost - povolení zvláštního užívání místní komunikace - ŽÁDOST - povolení zvláštního užívání místní komunikace.docx (16.58 kB)

Jubilanti - písemný souhlas - SOUHLAS písemný senioři.doc (25.5 kB)


A picture