Navigace

Obsah

Zprávy

Uzavření budovy OÚ

OZNÁMENÍ
o uzavření budovy obecního úřadu

Z důvodu plánované odstávky elektřiny bude

v úterý 22. 10. 2019

budova obecního úřadu v Roztokách uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Obec Roztoky

celý text

ostatní | 14. 10. 2019 | Autor: Irena Vápeníková

Havárie - Berounka

Středočeský kraj byl dne 13.10.2019 informováno havárii, ke které došlo v minulém týdnu v Plzeňském kraji. Došlo k úniku prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech do toku Drnového potoka, který je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy. Laboratoř a dispečink Povodí Vltavy ve spolupráci s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. monitorují koncentrační vývoj nebezpečné organické látky v řece.

Povodí Vltavy v průběhu soboty 12. října navýšilo odtok z přehrady Nýrsko, aby došlo k naředění vody v řece Úhlavě, a tedy ke snížení koncentrace. V neděli 13. října v nočních hodinách byl ze stejných důvodů navýšen odtok z přehradní nádrže Hracholusky. S ohledem na poskytnuté informace, že dosud nedošlo k očekávanému snížení koncentrace škodlivých látek a voda postupuje dále do Berounky, předáváme tuto informativní zprávu s žádostí o informování obcí přes jejichž území protéká Berounka případně organizací využívajících vodu z Berounky včetně rybářských organizací.

Zásobování pitnou vodou pro obyvatele není ohroženo. Obyvatelé se nemusí obávat kontaminace vody ve vodovodních řadech.

Z preventivních důvodů obyvatelům nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Berounce, zalévání touto vodou na zahradách, ani napájení dobytka. Zároveň se nedoporučuje ani koupání. I přes naředění může dojít k negativnímu vlivu na ekosystém řeky a může docházet k úhynu ryb.

Středočeský kraj bude občany pravidelně informovat o dalším postupu na svých webových stránkách. celý text

ostatní | 14. 10. 2019 | Autor: Irena Vápeníková

Plánovaná odstávka elektřiny - ČEZ 22.10.2019

22.10.2019 celý text

ostatní | 2. 10. 2019 | Autor: Irena Vápeníková

Obec Roztoky shání uklízečku

Obec Roztoky shání pečlivou uklízečku na dohodu o provedení práce. Náplň práce: 1 x týdně úklid prostor budovy obecního úřadu cca 2-3 h, 4 x ročně mytí oken, občasná výpomoc při výzdobě úřadu. Mzdové ohodnocení 120Kč/h hrubého. Bližší informace u starostky obce na telefonním čísle 778546438.

celý text

ostatní | 17. 7. 2019 | Autor: Irena Vápeníková

A picture