Navigace

Obsah

Odpady

Svozový plán komunálního odpadu pro Roztoky na rok 2020

Svozový plán tříděného odpadu, Roztoky 2020

 


Ceník

Vyhláška k místnímu poplatku za komunální odpad

 


Třídění odpadu

Kontejnery na tříděný odpad v obci Roztoky

Třídit odpad má smysl. Díky tomu například není každý rok zbytečně pokáceno 2 000 000 stromů. 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. 

Co patří do různě barevných kontejnerů? 

Žlutý kontejner: plasty 

Do kontejnerů na plasty patří plastové sáčky a fólie, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od kosmetických a čistících prostředků, bublinkové fólie, kelímky, pěnový polystyren pouze v menším objemu.

Modrý kontejner: papír

Sem patří časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, zničené knihy a další papírové výrobky.

Červený kontejner: nápojové kartony

Do červené sběrné nádoby vkládáme obaly od mléka a mléčných nápojů, džusu, krabicového vína apod.

Hnědý kontejner: bioodpad

Do tohoto kontejneru dáváme biologický odpad rostlinného původu. Je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou zeleně, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, a také zbytky ovoce a zeleniny z domácnosti.

Zelený kontejner: sklo

Sem vhazujeme sklenice od potravin, skleněné nevratné láhve, rozbité sklo apod.

Černý kontejner: směsný odpad

Směsným odpadem se rozumí ten odpad, který není možné vhodit do barevných kontejnerů na tříděný odpad a jinak vytřídit. 

Černá popelnice na olej

Do těchto nádob odkládejte nepotřebný nebo znehodnocený olej z domácnosti.

Sběrný dvůr

Otevírací doba:

Úterý 14 - 16:00

Sobota 9 - 12:00

Telefonní číslo: 606831321

Zodpovědná osoba : p. Vitouš

Umístění kontejnerů

Seznam kontejnerů pro tříděný odpad z 6.12.2019

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky obce Roztoky č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Roztoky

Pořadové číslo sběrného hnízda

Stanoviště

Umístění čp.

Bio

1100 l

Papír

1100 l

Plasty

1100 l

Sklo

1100 l

Kovy

Textil

Kartony

 

Olej

1.

Karlov

146

1

1

2

1

 

 

 

 

2.

Karlov

Placanda

 

 

1

 

 

 

 

 

3.

Chaloupky

1

2

1

2

1

 

 

 

1

4.

Základní škola

230

2

1

3

1

 

 

 

 

5.

Jednota

158

2

1

4

1

 

1

2 (240l)

1

6. – 9.

Bytovky

190, 197, 213

1

1

5

2

 

 

2 (120l)

1

10.

Hornovna

3

 

 

1

Popelnice 240 l

 

 

 

 

11.

U starého mostu

15

1

 

1

2

 

 

1

 

12.

U Permonu

37, 39

1

 

1

 

 

 

 

 

13.

U jezu – vývěska

Č. ev. 91

 

 

1 v letním období

 

 

 

 

 

14.

Zlejcina

76

1

 

 

 

 

 

 

 

15.

Nový dům

91

1

 

1

 

 

 

 

 

16.

Úložiště odpadů

Za prodejnou COOP Jednota

Kontejner

1x 1100l

Přístřešek

3x 1100l

1

 

Kontejner

 

 

 

 


A picture