Navigace

Obsah

Odpady

Svozový plán komunálního odpadu pro Roztoky na rok 2020

 


Ceník

Roztoky - poplatek za komunální odpad - vyhláška

 


Třídění odpadu

Kontejnery na tříděný odpad v obci Roztoky

Třídit odpad má smysl. Díky tomu například není každý rok zbytečně pokáceno 2 000 000 stromů. 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. 

Co patří do různě barevných kontejnerů? 

Žlutý kontejner: plasty 

Do kontejnerů na plasty patří plastové sáčky a fólie, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od kosmetických a čistících prostředků, bublinkové fólie, kelímky, pěnový polystyren pouze v menším objemu.

Modrý kontejner: papír

Sem patří časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, zničené knihy a další papírové výrobky.

Červený kontejner: nápojové kartony

Do červené sběrné nádoby vkládáme obaly od mléka a mléčných nápojů, džusu, krabicového vína apod.

Hnědý kontejner: bioodpad

Do tohoto kontejneru dáváme biologický odpad rostlinného původu. Je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou zeleně, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, a také zbytky ovoce a zeleniny z domácnosti.

Zelený kontejner: sklo

Sem vhazujeme sklenice od potravin, skleněné nevratné láhve, rozbité sklo apod.

Černý kontejner: směsný odpad

Směsným odpadem se rozumí ten odpad, který není možné vhodit do barevných kontejnerů na tříděný odpad a jinak vytřídit. 

 

Sběrný dvůr

Otevírací doba:

Úterý 14 - 16:00

Sobota 9-12:00

Telefonní číslo: 606831321

Zodpovědná osoba : p. Vitouš

Umístění kontejnerů

Seznam kontejnerů k 7. 11. 2018

 

Poř. číslo

stanoviště

stanoviště

Umístění čp.

Sklo

1500 l

Plast

1100 l

Karton

120 l

Bio

1100 l

Papír

1100 l

1.

Karlov            

146

1

1+1

 

1

 

2

Chaloupky

1

1

1+1

 

2

1

3.

Základní škola

230

1

1+1 v areálu

 

2

1

4.

Jednota

158

2

2

1

1

 

5. -. 8.

Bytovky

 

2

5

2

1

1

9.

Hornovna

3

1

1

 

 

 

10.

U starého mostu

15

1

1

1

1

 

11.

u čp. 37+39

 

 

1

 

1

 

12.

u jezu

91

 

1

 

 

 

13.

u čp. 76 - Zlejcina

 

 

 

 

1

 

 

Sběrný dvůr

 

 

 

 

 

kontejner

 

 

CELKEM

 

9

17

4

10

3

 

 


A picture