Navigace

Obsah

Pečovatelská služba

Obecní úřad Roztoky navázal spolupráci s Okresní pečovatelskou službou Nové Strašecí, o.p.s., a v rámci poskytování služeb této organizace umožňuje různé pečovatelské služby seniorům nebo zdravotně postiženým občanům obce Roztoky.

Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s. zajišťuje péči v těchto mikroregionech: Novostrašecko, Křivoklátsko, Jesenicko a Čistecko. Tato péče je poskytována těžce zdravotně postiženým a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat práci v domácnosti nebo pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobu či jim další osobní péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci.

Jaké služby je možné využít:

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6) Doprovod k lékaři
7) Pomoc při prosazování práv a zájmů, jednání na úřadech
8) Dohled nad dospělým občanem

 

Bližší podrobnosti, ceník a kontakty viz http://www.novestraseci.cz/sluzby/pecovatelska-sluzba/


A picture