Navigace

Obsah

Obecní knihovna Roztoky

Obecní knihovna v Roztokách

Zveme vás do příjemného prostředí obecní knihovny v Roztokách.
 
Název: Obecní knihovna v Roztokách, základní knihovna
Evidenční číslo: 1158 / 2002
Zřizovatel: Obec Roztoky (na základě usnesení zastupitelstva obce Roztoky ze dne 25. 9. 2002). Zřizovací listina ze dne 25. 9. 2002.
Sídlo knihovny: Budova mateřské školy, Roztoky čp. 193, okr. Rakovník
Provozní hodiny:
                                                     úterý       10–16 hod.
                                                     čtvrtek    14–18 hod.
 

Roční poplatek, zápisné: Dospělí 40 Kč
                                             Děti 10 Kč

Knihy jsou půjčovány na dobu jednoho měsíce, prodloužení je možné pouze po dohodě s knihovnicí.
Čtenář si může půjčit maximálně 10 knih a 5 časopisů na jednu výpůjčku.
(Ve zvláštním případě povolí výjimku knihovnice.)

On-line katalog k náhledu http://roztoky-katalog.kkckl.cz


Poplatky z prodlení:
Za zaslání 1. upomínky (45. den od data zapůjčení): 20 Kč
Za zaslání 2. upomínky (55. den od data zapůjčení): 50 Kč
Za zaslání 3. upomínky (65. den od data zapůjčení): 100 Kč
Doporučený dopis z OÚ: 80 Kč
Soudní řízení: Náklady na soudní řízení, včetně poplatků z prodlení, budou na vrub čtenáře knihy, časopisu

Ztráta dokumentu (knihy, časopisu): Náhrada v plné výši ceny pořízení nebo pořízení nové knihy, nového časopisu – čtenář je dále povinen uhradit pokutu ve výši 50 Kč. Pokud titul již není na pultech knihkupectví, zaplatí čtenář cenu pořízení a pokutu
100 Kč.


Internet zdarma:
Pro zájemce s pravidelným využíváním služby internetu (více než 6 h měsíčně) – uživatel je povinen se registrovat dle podmínek registrace knihovny.
V případě většího zájmu účastníků je omezena doba práce s internetem na 20 minut.

Přísný zákaz prohlížení všech stránek zobrazujících porno a sex!

 

Sazebník byl schválen dne 5. 4. 2016 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Roztoky usnesením č. 5.3. – 5/4/2016.

V Roztokách dne 1. 1. 2017.

 
 
Smlouvy:  
1)      Vědeckotechnická knihovna Kladno, Gen. Klapálka 1641 
  • Smlouva o poskytnutí odborné pomoci  knihovnám v rámci zajišťování plnění regionálních funkcí a jeho koordinace Středočeským krajem. Tzn., že mimo jiné přivezou několikrát do roka výměnné soubory knih, které po přečtení opět vracíme.
 
2)      Městská knihovna Rakovník, Husovo nám. 114 
  • Smlouva o nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů. Tzn., že nakoupí pro naši knihovnu nové knihy v předem dohodnuté částce a s podrobným vyúčtováním předá do naší knihovny.
 

zde ke stažení


A picture