Navigace

Obsah

Výzva k podání nabídky - Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace pro projekt - Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky prodloužena do 14.6.2017 do 9:00 hod

https://ezakazky.grantikacs.cz/contract_display_438.html

Odpovědi na dotazy

Závazný návrh SoD


Výzva k podání nabídky - lhůta  prodloužena do 10.5.2017 13:00 h

  • Název: SPRÁVCE SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem koncese je poskytování služeb v rámci provozování soustavy zásobování tepelnou energií v obci Roztoky, jež je vlastněna zadavatelem, a kterou tvoří budova kotelny na adrese Roztoky 191, 270 23 Křivoklát (součástí pozemku parc. č. st. 453 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu) a rozvodné tepelné zařízení, jež je blíže popsáno v příloze č. 2 k zadávací dokumentaci (dále jen „soustava zásobování tepelnou energií), především pak
- zajištění náležité technologie pro potřeby plynulého a bezpečného provozu zdroje tepelné energie v rámci soustavy zásobování tepelnou energií,
- provozování soustavy zásobování tepelnou energií ve veřejném zájmu ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. c) bod 14. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), včetně náležitého zásobování domácností a jiných uživatelů soustavy zásobování tepelnou energií tepelnou energií a teplou vodou,
- správa a užívání rozvodného tepelného zařízení v rámci soustavy zásobování tepelnou energií,
- pacht soustavy zásobování tepelnou energií.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 18 259 500 Kč bez DPH

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadávací dokumentace - změna po vysvětlení

Příloha č. 3 - Rozpis nabídkové ceny - upravený

Zadávací dokumentace "SPRÁVCE SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ"

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ROZTOKY TEPLOVOD 1999

ROZTOKY TEPLOVOD 1999 MAPA

ROZTOKY TEPLOVOD 2010

ROZTOKY TEPLOVOVOD 2010 MAPA

ROZPIS CENOVÉ NABÍDKY

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 


Výzva k podání nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku "Pořízení hasičské techniky pro JSDH Roztoky"

zde ke stažení

Výzva zde ke stažení

Odůvodnění zde ke stažení

Krycí list zde ke stažení

Návrh kupní smlouvy zde ke stažení

Přehled zde ke stažení

Technické požadavky zde ke stažení

Prohlášení dodavatele zde ke stažení

Subdodavatelé zde ke stažení

Čestné prohlášení zde ke stažení

Kalkukace zde ke stažení

https://ezakazky.grantikacs.cz/contract_display_320.html

Nabídky zasílat do 22.11.2016 do 10:00 hod

 

 

 

 

VÝZVA k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem „Komunikace na parcele p. č. 180/28 a p.č. 180/29"

zde ke stažení    Nabídky zasílat do 14.10.2016 do 10:00 hod !!!!!!

zde ke stažení

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


A picture