Navigace

Obsah

Dokumenty ke stažení

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu Obce Roztoky zde ke stažení

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Roztoky pro fyzické osoby zde ke stažení

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Roztoky pro právnické osoby, spolky a neziskové organizace zde ke stažení

Oznamovací povinnost plynoucí ze zákona o místních poplatcích, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Obce Roztoky

č. 1/2016  zde ke stažení

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  zde ke stažení

Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les zde ke stažení

Přihláška na "VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ  OBCE  ROZTOKY" zde ke stažení

Formulář k zasílání SMS zpráv z obce -  Formulář k zasílání SMS zpráv

Žádost - povolení zvláštního užívání místní kominikace - zde ke stažení

Jubilanti - písemný souhlas - zde ke stažení


A picture